UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Więcej informacji znajdziesz tutaj.
TEATRNN.PL              Zapraszamy na nową stronę Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" pod adresem: teatrnn.pl!   
TNN.PL > Pamięć Miejsca  > Bądź Odkrywcą Pamięci > Ślady historii > Źródła historyczne
Źródła ikonograficzne

Do źródeł ikonograficznych zaliczamy m. in. fotografie, pocztówki, plakaty, obrazy, mapy i plany. Materiały ikonograficzne stanowią ważny i bardzo interesujący sposób przedstawienia wydarzeń historycznych. Zatrzymują w pewien sposób czas – przekazując nam obraz tego co działo się w jakimś momencie historii. Mówią nam jak wyglądały miejsca, w których żyli ludzie i jak wyglądało ich codzienne życie. Dzięki obrazom możemy śledzić jak zmienia się nasze otoczenie i świat. Do wszystkich rodzajów źródeł ikonograficznych podchodzimy indywidualnie, usiłując dogłębnie je przeanalizować i ustalić na ich podstawie jak najwięcej informacji.

I. Fotografie
Fotografie są jednym z najprostszych i najlepszych sposobów przywołania przeszłości. Są wizualnym zapisem historii człowieka lub miejsca. Na podstawie wnikliwego obejrzenia zdjęcia można dowiedzieć się wielu rzeczy o życiu ludzi, miasta, dzielnicy, ulicy, domu, Każdy ma dostęp do starych zdjęć. Ich bogactwo można znaleźć w kolekcjach rodzinnych, w muzeach, bibliotekach, na pchlim targu, w zbiorach towarzystw regionalnych, w redakcjach gazet czy u miejscowego profesjonalnego fotografa.
Fotografie mogą zmienić sposób, w jaki postrzegamy świat i naszą w nim rolę. Służą poznawaniu różnych punktów widzenia i zachęcają do rozmowy, dyskusji. Odzwierciedlają historie zarówno zwyczajnych ludzi, jak i słynnych osób, ich życia, trudów i dążeń. Jest to historia nie z podręczników, lecz z prawdziwego życia. Wśród tematów, które można doskonale zilustrować za pomocą zdjęć są: środki transportu, moda, architektura, związki społeczne i rodzinne, zawody, handel oraz sposób życia danej epoki.
By dobrze wykorzystać fotografie jako źródło do poznania przeszłości skorzystaj z naszego materiału Jak czytać stare fotografie?
Najbogatsze zbiory fotografii posiada Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Polsce, które gromadzi materiały foto i fonograficzne z terenów całego kraju. Sprawuje też pieczę nad Archiwum Polskiej Agencji Filmowej i Polskiej Agencji Prasowej. Ponadto niektóre oddziały lokalnych muzeów posiadają fotografie z zakresu historii własnego miasta. Największe jednak zbiory fotograficzne pozostają często w rękach prywatnych – fotografie dotyczące życia poszczególnych rodzin, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

II. Pocztówki
Pocztówki, podobnie jak fotografie, mogą dostarczyć interesujących i bogatych informacji na temat wielu aspektów historii społeczeństwa. Przedstawiają atmosferę danego okresu, pokazują style architektoniczne i ich detale, modę, środki transportu, klasy społeczne i role społeczne przypisane w danym czasie kobietom i mężczyznom.
Historyczne zbiory pocztówek można znaleźć w lokalnych kołach filatelistycznych, których spisy posiada Poczta Polska (oddziały główne). Bogate zbiory pocztówek dotyczące historii Polski posiada Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie. Ma ono w swych zbiorach blisko 900 egzemplarzy pocztówek z lat 1900 – 1960 o różnorodnej tematyce: architektura, portrety, wydarzenia itd. Regionalne kolekcje pocztówek mogą posiadać lokalne oddziały Archiwów Państwowych.

III.Plakaty
Plakat - artystyczny gatunek grafiki użytkowej, spełnia funkcje informacji, reklamy, propagandy lub agitacji politycznej. Plakat stanowił zawsze niezwykle charakterystyczny zapis życia kulturalnego danej społeczności i czasu. Jest bardzo czytelnym znakiem systemu wartości czasów, w których powstał. Szczególnie interesującym rodzajem jest plakat filmowy czy teatralny.
Władze często używały plakatów do rozpoczęcia czy kontynuowania programów uzależnionych od szerokiego poparcia społecznego. Każda kampania polityczna miała i ma do dnia dzisiejszego w swoim arsenale plakaty. Ich przegląd jest spacerem po historii i kulturze politycznej danego kraju.
Plakaty można znaleźć w lokalnych oddziałach Archiwum Państwowego i oddziałach bibliotek wojewódzkich.

IV. Mapy
Mapa - płaski obraz powierzchni przedstawiony w zmniejszeniu za pomocą umownych znaków i odpowiedniego rzutu, czyli odwzorowania kartograficznego - są kolorowym, przyciągającym oko dokumentem źródłowym. Kartografowie zapisują rozwój osadnictwa, zmiany polityczne, historie narodów, działań wojennych. Na ich podstawie można układać historie politycznych podbojów, śledzić przełomowe wyprawy lub obserwować rozwój geograficzny własnego miasta wraz z upływem czasu. Mapy historyczne, a więc takie, na których przedstawione są granice krajów, państw w danej epoce historycznej, stosunki gospodarcze, ludnościowe, miejsca bitew, stanowić mogą podstawę do ciekawych badań i poszukiwań historycznych.
Większość map historycznych przechowywana jest w Instytucie Geografii Historycznej Polskiej Akademii Nauk i jego wojewódzkich oddziałach. Ponadto mapy możemy odnaleźć w oddziałach kartografii bibliotek uniwersyteckich i wojewódzkich.


 

 Źródła pisane, Źródła materialne, Przekaz ustny, Źródła ikonograficzne, Źródła dźwiękowe,

-->

Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione
1997 - ; Wszystkie prawa zastrzeżone; Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul Grodzka 21, 20-112 Lublin

powered by prot hosting serwery

Wspłpraca: